“Tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišati.” (Jer 29,12)

U srijedu 22. listopada u 20 sati bit će duhovna obnova za studente i radničku mladež u crkvi Sveta Mati Slobode.

Voditelj duhovne obnove je vlč. Dražen Radigović, utemeljitelj i duhovnik zajednice “Dobri pastir”.