Cjelodnevno čitanje Božje riječi u našoj župi započinje u utorak, 17. ožujka u 20.00 sati.
Do nedjelje 22. ožujka u 9.00 sati u čitanju će sudjelovati 140 čitača. Hvala vam svima koji ste se prijavili! Molite kroz ove dane da se Gospodin proslavi u našim životima, župi i u domovini, a i donesite svoje osobne nakane pred Božju riječ koja će biti izložena kraj svetohraništa.