Sveta Mati Slobode: 9, 10:30, 12 i 19 sati

Crkva Duha Svetoga: 7 i 18 sati