Štovanje Djevice kao Marije Pomoćnice prvi je 1571. (nakon protuosmanlijske bitke kod Lepanta) uveo papa Pio V. uvrstivši taj naziv kao novi litanijski zaziv. Pio VII. 1815. uveo je njezin blagdan u katolički kalendar (24.5.). Prva molitva koju je Don Bosco naučio bio je Angelus (Anđeo Gospodnji) koji je molio 3 puta dnevno. Već je u svojoj 9. godini u snu preko Marije vidio svoj budući poziv. Na kraju života rekao je da sve što je napravio za siromašnu djecu, nije njegovo djelo, već Marijino.

Odredio je da 24. svibnja bude najveći salezijanski blagdan i htio da se svaki 24. dan u mjesecu slavi spomendan Marije Pomoćnice. Njoj u čast sagradio je veliku baziliku u Torinu.

Ove godine hodočastimo na Knežiju gdje ćemo sudjelovati na velikoj procesiji. Polazak je u 17 sati iz atrija naše crkve.