Sveta Mati Slobode: 9, 10.30, 12, 20 sati (dječja) i 24 sata

Crkva Duha Svetoga: 7, 18 i 24 sata