Cjelodnevno čitanje Božje riječi odvijat će se od 17. do 22. ožujka u našoj crkvi. Želimo potaknuti sve vjernike da iskažu čast i hvalu Svetom pismu. Čitanje koordinira grupa liturgijskih čitača, a svi ste pozvani sudjelovati. Ovim putem pozivamo vas da se prijavite za čitanje, a to možete učiniti do 14. ožujka ovdje ili preko posebnog listića koji ćete pronaći na ulazu u crkvu. Božju riječ čitat ćemo ispred svetohraništa, a svaka osoba koja se prijavi čitat će pola sata. Biblija iz koje ćemo čitati na kraju će ostati trajno izložena u našoj crkvi.

„Živa je naime i djelotvorna riječ Božja.“ (Heb 4, 12)