Nalazimo se u trodnevnoj pripravi za blagdan posvete našeg svetišta Sveta Mati Slobode. Prvu večer trodnevnice svetu misu predslavio je don Stjepan Bolkovac zajedno s našim provincijalom don Tihomirom Šutalom, te don Damirom Stojićem i don Mariom Bobićem.

Predivno je započeti pripravu za blagdan posvete našeg svetišta na blagdan Posvete Lateranske bazilike, istaknuo je na samom početku svete mise don Stjepan. Evanđelje nam govori o važnosti materijalnog hrama, ali tu se ne zaustavlja nego ide dalje pokušavajući nam posvijestiti koliko je uz materijalni hram važan i duhovni hram. Isus govori o svome tijelu, o tome kako će nakon tri dana biti uzdignut u slavu, prema tome želi nam pokazati da ništa ne ostaje zatvoreno u ovome svijetu nego sve radimo za viši cilj, kazao je don Stjepan.

Odmah ovdje vidimo poveznicu s prvim čitanjem gdje sv. Pavao kaže kako smo mi hram Duha Svetoga. Iz tog razloga svatko od nas dužan je biti vidljivi znak u ovome svijetu, svatko od nas je dužan biti svjedok tog hrama, svjedok živoga Gospodina. Zato je bitna ta duhovna dimenzija, zato je bitno shvatiti da smo dužni naviještati Krista i da smo pozvani po sakramentima koje smo dobili biti svjedoci, istaknuo je. Prorok Ezeikel govori nam o vodi koja izvire iz hrama – simbolika vode kao one koja pročišćuje. Promatramo vodu koja je izvor života, otkrivamo simboliku vode na krštenju po kojoj se uranjamo u Krista i postajemo dio Crkve, naglasio je don Stjepan.

Na koncu homilije pozvao je sve prisutne da otvore vrata svoga srca za Gospodina i da se ne boje biti svjedoci. Upravo naše svetište progovara o hrabrosti naših branitelja, pa tako i mi zagledani u tu hrabrost trebamo naći svoje poslanje u ovome svijetu.

Autorica: Ivana Markić