U srijedu 10. siječnja službeno je završio posjet svećenika vašim obiteljima – blagoslov kuća. Zahvaljujući dobrom Bogu, sve je išlo po predviđenom planu i programu. Zahvaljujući Bogu, zahvaljujem i braći salezijancima koji su vas uz mene posjetili te molili za vas i s vama i pozvali Božji blagoslov na vas i vaše ukućane. Hvala im na svakom susretu, molitvi, toploj riječi…Posebno zahvaljujem i našim ministrantima koji su s voljom išli s nama u vaše domove moliti za vas, a od vas vjernika sada očekujem; molite za naše ministrante da Bog pozove neke od njih u svećeničko zvanje. Zahvaljujem i svima vama koji ste nas pričekali u svojim domovima, s vjerom primili, s nama molili, porazgovarali i nadarili svojim darom. Hvala vam za svaki prilog koji ste darovali za potrebe župe kako bi župa mogla u ovoj godini funkcionirati. Budući da, po evidenciji koju smo vodili, određen broj župljana nije bio u mogućnosti na dan blagoslova biti u svojem domu, nadam se da će osjetiti potrebu Božjeg blagoslova i za naknadni blagoslov pozvati svećenika.

župnik don Ante Vasilj, SDB