Započela je priprava odraslih za primanje sakramenata (krštenje, potvrdu i euharistiju). Susreti su srijedom u 20 sati u župnom uredu. Svi zainteresirani mogu se uključiti do 22. studenog.

Foto: vjeraidjela.com