Kroz trodnevnice, molitvu i duhovsko bdjenje župljani Župe Duha Svetoga pripremali su svoja srca za svetkovinu Duhova, odnosno Pedesetnice. Središnje misno slavlje župnog blagdana Pedesetnice, 4. lipnja u 10:30 predvodio je međugorski župnik fra Marinko Šakota dok je Mješoviti zbor spomenute župe bio zadužen za animiranje svečanog euharistijskog slavlja.

Jednostavnim izričajem potrijepljenim mnoštvom slika i primjera iz svakodnevnog života s kojima se vjernici zasigurno mogu poistovjetiti, fra Marinko je govorio o otvaranju srdaca djelovanju Duhu Božjemu. Duha Svetog vjernicima je pokušao dočarati koristeći sliku sunca, vjetra i zraka. Sunca koje sve grije, vjetra koji puše kad hoće, gdje hoće i koliko hoće te zraka kojeg svi udišu. Navedene slike, na prvi pogled jednostavne i obične, dobivaju na svojoj punini kad se postave u kontekst odnosa ljudskog srca i Gospodina Boga.

„Postoje mnoge stvari u našim životima koje, malo pomalo, zatvaraju naša srca i ne dopuštaju Duhu Božjem da im se približi“, istaknuo je hercegovački franjevac. To su pogrešne predodžbe o Bogu radi kojih ne uspijevamo prepoznati Boga u našim životima zbog te pogrešne slike koju smo o njemu stvorili, kao što ga nisu prepoznala dvojica učenika na putu u Emaus. To su pogrešne predodžbe o drugim ljudima koje naša srca uvlače u zamku zbog koje ne vidimo da je čovjek koji je ispred nas puno više od slike koju imamo o njemu. Tu predivnu misao fra Marinka trebali bismo imati na umu svaki put kad počnemo praviti problem od trna u oku našega brata, dok nam brvno u našem oku ne smeta. Nadalje, to su rane i povrede našeg srca, koje nas mogu od ranjenika pretvoriti u onoga koji ranjava; počinitelja, ukoliko ih ne predamo Gospodinu da ih on izliječi, da pošalje Duha Svetoga da nas utješi i ohrabri.

Zašto slike vjetra, sunca i zraka dobivaju na težini na relaciji ljudsko srce-odnos s Gospodinom? Zamislimo naše srce poput kuće. Kuće koja, dakako, ima vrata i prozore. Ukoliko ne otvaramo vrata i prozore naša kuća neće biti prozračna. Ako ne pustimo sunce, vjetar i svjež zrak naša kuća postaje zagušljiva i neugodna za boravak u njoj. Isto je s našim srcem. Ako ne dopuštamo Duhu Svetom djelovanje u našim životima, nemojmo se čuditi kad nam životi postanu pretežak teret za naša mala leđa. Duh Sveti je na našoj strani! Duh Sveti čeka ispred vrata našeg srca, čeka da ga pozovemo kako bi ušao i obnovio naša srca. On je onaj koji nas hrabri i bodri, koji nam viče da možemo, da smo vrijedni, da smo voljeni, da se ne bojimo, da se usudimo! Kako bi se naši životi promijenili kad bismo, potaknuti riječju fra Marinka, ignorirali šaptanja duha tužitelja, duha laži… Šaptanja koja nam govore da ne možemo, da nećemo uspjeti, da smo bezvrijedni i da je naš život promašen.

Ohrabrimo se baš danas, na ovaj moćni dan! Odlučimo predati sve napasti i kušnje Gospodinu, zazivajući Duha Istine da nas uvede u život s Njim.

GALERIJA SLIKA

Autorica: Paula Zujić

Foto: Ivan Radiković