Aktivnosti Ljetnog Oratorija počinju 25. lipnja i traju do 14. srpnja. Prijavljeno je 440 djece od 3. do 8. razreda osnovne škole. Kako bismo pomogli održavanje Ljetnog Oratorija, pozivamo sve, koji su u mogućnosti, na donaciju živežnih namirnica. Unaprijed hvala!