Drugi dan trodnevnice uoči blagdana Duhova euharistijsko slavlje je u našoj župi predvodio don David Leskovar, mladi salezijanac Župe Marije Pomoćnice s Knežije te animirali mladi zbora Mirabilia Dei.

„Ljubiš li me?“, središnje je pitanje drugoga dana trodnevnice uoči svetkovine Duhova. Iako bi rado to pitanje ostavili rezervirano za privatni razgovor Isusa sa Šimunom Petrom, ono je upućeno svakome od nas, cijeloj Crkvi. Na svu snagu pitanja i bogatstvo dijaloga između Isusa i Petra kojeg nalazimo u evanđelju, ukazao nam je u svojoj propovijedi don David. Isus pita ljubiš li me – grčka riječ koja se koristi je agape, a označuje najviši vid ljubavi – ljubiš li me toliko da si spreman položiti život svoj za mene. Petar svjestan nedostojnosti i krhkosti svoje ljubavi, koja već pri prvoj kušnji izdaje i zataji uzvraća: „Da, Gospodine, ti znaš da te volim“ – koristi se pritom grčka riječ filia koja označava prijateljsku ljubav. Petar ograničava ljubav, pod teretom slabosti stavlja je u okvir pojmljivog, izvedivog. Koliko često i mi ograničavamo ljubav, ugovaramo granice s Bogom ne vodeći se najvećom od svih – zapovijedi ljubavi, ne dopuštajući Duhu Svetomu da nas vodi i preobrazi naše strahove i slabosti. „Jesmo li doista spremni danas tražiti Duha Svetoga, moliti za darove, ne stavljajući zaziv Duhu Svetom kao svojstvenost karizmatskih zajednica“, napominje don David te stavlja pred nas rođenje kao sliku svetkovine Duhova. Kao što rođenjem kroz porođajne boli na svjetlo izlazi život, tako silaskom Duha Svetoga izlazi na vidjelo i rađa se duhovni život te preobražava, kako apostole onda tako i nas danas – ljude pune straha i slabosti u uvjerljive i neustrašive svjedoke vjere.

Naš odgovor nije samo onaj riječima, već prije svega djelima, da se po djelima i plodovima prepozna izvor naše nade. Na svaki Petrov odgovor ‘volim te’ Isus ga poziva: „Pasi ovce moje.“ Traži da ga nasljedujemo, a Petru povjerava svoju Crkvu. Ne ustručavajmo se dakle s vjerom moliti: Dođi Duše Sveti!

GALERIJA SLIKA

Autorica: Ivana Kušić

Foto: Dijana Knežević