Post je odricanje od jela te je izraz pokore i kajanja i priprave za blagdan. Prema sadašnjoj disciplini Rimske Crkve obvezan je od navršene 18. do započete 60. godine života na Pepelnicu i na Veliki petak i to tako da se na te dane smije uzeti samo jedan puni obrok. Važno je uočiti da je u spomenute dane uz post i nemrs i euharistijski post prije primanja svete pričesti. Taj euharistijski post želi naglasiti razliku između Tijela Gospodinova i obične hrane. Stoga se vjernik barem sat vremena prije svete pričesti odriče jela i pića, osim vode i lijekova. Stari i bolesni, kao i osoblje koje ih poslužuje, oslobođeni su euharistijskog posta. Svećenik koji istoga dana dva ili tri puta slavi euharistiju može uzeti nešto hrane prije drugog ili trećeg slavlja, iako između tih slavlja nije prošlo vrijeme od jednog sata.  Što se tiče samog posta, općenito, danas se ponovno otkriva vrijednost posta za tjelesno i duševno zdravlje. Danas se kao post gleda ne samo odricanje od hrane, nego i od određenih užitaka, kao što je gledanje televizije, pušenje, odricanje od slatkiša i slično.

Nemrs je odricanje od mesnih jela. Uz Pepelnicu i Veliki petak, nemrs se obdržava i u sve petke u godini.  Zakon nemrsa obvezuje one koji su navršili 14. godinu života, osim ako je u petak svetkovina. Petkom se u našim krajevima može (ne mora!) odricanje od mesnih jela zamijeniti karitativnim ili pobožnim djelima. Post i nemrs su djela pokore koja su svi vjernici dužni činiti. Svaki petak u godini i korizmi zajednički su pokornički dani u cijeloj Crkvi.

Photo: rosasparalagospa.com