Blažena Djevica Marija Lurdska spomendan je na ukazanje Majke Božje 1858. godine u Lourdesu djevojčici Bernardici Soubirous. Nakon više upita da se predstavi,  Majka Božja joj je odgovorila: „Ja sam Bezgrešno Začeće!“, što je kasnije proglašeno i kao dogma Katoličke Crkve. Djevica Marija kroz ukazanja je pozivala na pokoru i molitvu krunice za obraćenje grešnika, a Bernardici je povjerila i tri tajne. Po Majčinom daru otvoren je izvor na kojem su mnogi ozdravili, a podignuta je i crkva. U mnogim zemljama podignute su crkve, kapelice i špilje u čast Gospe Lurdske. Ova ukazanja u Lurdu u cijelosti je odobrila Sveta Stolica 18. siječnja 1862.

Poznati marijanski teolog Rene Laurentin je o ukazanju Majke Božje zapisao:

“Kad se analizira ono što je Gospa rekla i Bernardica nama prenijela, netko će možda ostati i razočaran. Praktički ništa nova, nikakva nova objava. Sve to već odavno, od početka Crkva znade i propovijeda: postojanje grijeha, poziv na obraćenje, pokora, molitva, procesije, gradnja kapelica… U prvom redu Gospa je potvrdila službenu objavu koju Crkva prenosi i propovijeda svijetu. Vječne istine ponovno su zasjale u svojoj svježini i vječnoj vrijednosti.”

Izvor: sveci.net