Treća nedjelja došašća, nosi naziv još i “Gaudete” – Radujte se, prema pokliku iz Fil 4, 4 koji nas poziva na radost jer se Gospodinov dolazak približio. Kao što su i prethodne dvije nedjelje imale svoju glavnu liturgijsku misao, tako i današnja glavna liturgijska misao jest strpljivost. Budući da se približavamo Kristovu rođenju, liturgijska čitanja nas stoga danas pozivaju da strpljivo čekamo. NA današnju treću nedjelju došašća dopuštena je misnica ružičaste boje (označava radost u žalosnim danima), dok se na ostale nedjelje došašća nosi ljubičasta boja.

U prvom čitanju prorok Izaija nam navješćuje najveću radost ljudskom rodu, skori dolazak Gospodinov, koji će čovjeku donijeti radost oslobođenja i spasenja. Stoga on poručuje Izraelskom narodu: “Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: Budite jaki, ne bojte se” Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!” Za Izraelski narod su te prorokove riječi značile radost, radost povratka u svoju domovinu jer su se oni u to vrijeme nalazili u progonstvu. No, i za nas vrijede te riječi proroka Izaije i danas nam on isto poručuje, i nama govori da se ne bojimo, da budemo jaki, jer Gospodin dolazi.

U drugom čitanju u poslanici svetog Jakova apostola, pisac se sam predstavlja kao “Jakov sluga, Boga i Gospodina Isusa Krista”. Treba napomenuti kako je ova poslanica upućena rasutim kršćanima koji žive među drugim narodima, a apostol ih unatoč gruboj realnosti života, potiče na strpljivost. Kao uzor strpljivog iščekivanja stavlja poljoprivrednike i starozavjetne proroke. Kao i riječi proroka Izaije, tako i riječi ovoga pisca i nas danas pozivaju da očvrsnemo srca jer se dolazak Gospodnji približio.

U srcu Matejeva Evanđelja, u najvećem razvoju Isusove mesijanske aktivnosti, sam Ivan koji se nalazi u tamnici šalje svoje učenike da ga pitaju: Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?“. Pitanje koje postavlja Ivan Krstitelj se nadovezuju na djela Kristova. Ona su bila predmet nejasnoće i nesigurnosti i zato sam Ivan šalje svoje učenike da to pitaju Isusa. I stoga ih Isus vraća Ivanu s porukom: “Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.” Potom Isus mnoštvu progovori o Ivanu, kao onome koji je više nego prorok, za njega kaza da je on najveći rođeni od žene. Ali Isus se ne zaustavlja na Ivanu nego ide korak dalje i naglašava: “A ipak, i najmanju u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!”. Time i nama daje poruku da slijedimo Njegove riječi, ali i da se ugledamo na Ivana Krstitelja koji je propovijedao Istinu, i pripravio joj put.

Stoga i mi pripremimo svoja srca za Kristov dolazak!!

Izvori; KTA, Vjera i djela