Druga nedjelja došašća jest druga stepenica preko koje se približavamo Božiću. Danas nam liturgijska čitanja stavljaju naglasak na pripremi za dolazak Gospodinov.  Priprava naših duša jest drugi čin adventa, drugi korak prema malome Isusu. Pri dolasku Velikog Kralja neka se očiste srca ljudska i tako dostojni pođu njemu u susret.

Stoga nam u prvom čitanju prorok Izaija govori: “U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbiti iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivati, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg”. Prorok Izaija pred nas stavlja misao o dolasku Gospodnjem, o tome kako će to biti kada Gospodin dođe. Potom sv. Pavao u svojoj poslanici Rimljanima govori o Kristu koji dolazi i spašava sve ljude.

 Na pripravu za Gospodinov dolazak poziva nas danas Ivan Krstitelj koji kliče: „Obratite se jer se približilo kraljevstvo nebesko!!”  Napominje nam kako kraljevstvo nebesko ne silazi odozgor nekim Božjim izvanrednim posredovanjem, nego je uvjetovano promjenom ljudi. On i nama danas govori da se obratimo i pripremimo za Gospodinov dolazak, i danas nama napominje da donesemo plod dostojan obraćenja. Ivan Krstitelj vidi veličinu Gospodinovu i stoga kliče: “Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi“!

Stoga i mi danas poslušajmo što nam Gospodin poručuje, obratimo svoja srca i pripremimo se za Njegov dolazak!