Papa Franjo pohodit će naš narod i Crkvu u Bosni i Hercegovini 6. lipnja 2015. Naša župa organizira odlazak na susret s Papom za dvije kategorije vjernika: za mlade i za sve ostale župljane. Svi koji želite sudjelovati na ovome susretu prijavite se u župnom uredu najkasnije do 11. svibnja. Putovanje je jednodnevno (subota), a cijena putovanja je 150 kn. Prehranu treba osigurati svatko sebi. Potičemo vas da sudjelujete na ovome susretu i tako zahvalimo Petru naših dana za brigu i ljubav koju iskazuje našem narodu ovim pohodom.