Alojzije Guanella se rodio 19. prosinca 1842. u Campodolcinu (Sondrio) kao deveto od trinaestero djece. Zaređen je za svećenika 1866. Radio je nekoliko godina kao župnik, brižljivo služeći siromasima i razvijajući među vjernicima duboki kršanski život i promičući brojne društvene pothvate. Od 1875. tri je godine bio salezijanac s Don Boscom; poslije, poslušan svome biskupu, vratio se u svoju biskupiju (Como). Događaji, sukobi i iskušenja razne vrste otvorili su mu put prema najsiromašnijima, za koje je otvarao domove i škole. Utemeljio je družbu Sluge milosrđa i Kćeri svete Marije od providnosti. Umro je u Comu 24. listopada 1915. Pavao VI. proglasio ga je blaženim 25. listopada 1964. Svetim je proglašen 23. listopada 2011.