"Veselje je znak srca koje snažno ljubi Gospodina! Budite veseli"

Trodnevnica: animirana krunica u 18.30 sati, sveta misa s propovijedi u 19.00 sati koju animiraju mladih iz salezijanskih župa grada Zagreba i prigodni program nakon mise u velikoj dvorani svetišta

10. 5.2014. – don Vjekoslav Kanić
            "Prihvaćena žrtva"- igrokaz o životu i svetosti bl. Laure VIcune
11. 5.2014. – don Stjepan Bolkovac
             Marija Mazzarello na srednjoškolskom vjeronauku
12. 5. 2014. – don Sebastijan Marković
               "Igrajmo se s Marijom Mazzarello" – za svu djecu i mlade župe
13. 5. 2014. – blagdan
Animirana krunica u 18.30 i svečana sveta misa u 19.00  sati koju predvodi don Pejo Orkić, provincijal hrvatske salezijanske provincije