Kao što je poznato u našoj župi djeluje niz sekcija koje pomažu mladima da postanu bolje osobe (kroz, sport, edukaciju, zabavu…).

Jedna od takvih je i ŠKOLSKA GRUPA koja radi sa svom djecom školskog uzrasta i pomaže im u učenju na svakodnevnoj bazi. Više o njima u nastavku…

Školsku sekciju naše župe čini 50 mladih volontera koji od ponedjeljka do četvrtka od 20 – 22 sata, u prostorijama crkve Duha Svetoga, pomažu "ekipi" (od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje) da "skulirani" pohađaju nastavu. Pružaju im pomoć u učenju i pisanju domaćih zadaća s ciljem stvaranja radnih i dobroljudskih navika.

Ako ti malo "šteka" hrvatski, engleski, latinski, matematika, fizika, elektrotehnika, kemija ili bilo što drugo, ili ti je jednostavno do druženja s nekim od 80 redovitih polaznika,  dođi u crkvu Duha Svetoga i uči u miru.