Ovo je privremeni raspored rada.

Predmeti koji fale dodavati će se prema potrebama učenika.

Sve zainteresirane učenike pozivamo da nam se pridruže SVAKI PONEDJELJAK u prostorima crkve DUHA SVETOGA (Dugoratska 2) u 20h, gdje će biti raspodijeljeni u grupe i dodijeljeni studentima koji će s njima raditi.